Najem dvoran in predavalnic

SPLOŠNI POGOJI

1. UVODNO DOLOČILO

 • Dvorane je mogoče najeti za izobraževalne, predstavitvene, družabne in druge dogodke. Pri tem je najemnik dolžan spoštovati navedeno omejitev števila udeležencev zaradi zagotavljanja njihove varnosti ter zagotoviti rabo prostorov v okviru namena najema.
 • Dogovori izven splošnih pogojev so dopustni, v kolikor ne ogrožajo varnosti oseb in objektov, veljajo pa, v kolikor so potrjeni v pisni obliki.

2. CENE NAJEMA DVORAN

 • Cena najema dvoran se določi po veljavnem ceniku družbe PH Unija d.o.o. za najem dvoran in predavalnic ali pa po posebnem dogovoru med družbo PH  Unija in najemnikom dvoran.
 • V ceno najema dvoran ni vključen 22% DDV.
 • Cene najema dvoran vključujejo naslednjo tehnično opremo: LCD projektor, projekcijsko platno, tablo s pisali, internetni dostop, prenosni računalnik.
 • Cena najema ob sobotah, nedeljah in praznikih je 50% višja od cene najema med delavnikom.

3. GOSTINSKE STORITVE

 • Izvedba pogostitev je možna le v organizaciji PH Unija.

4. POVZROČITEV ŠKODE

 • Najemnik v času najema dvorane odgovarja za najeto tehnično opremo. Priporočamo, da postavljanje dodatnih naprav ali elementov v dvorane, potrebnih za izvedbo predavanja oz. srečanja, poteka ob navzočnosti pooblaščene osebe družbe. Najemnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na najetih prostorih oz. površinah, na drugih prostorih in napravah PH Unije ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob opravljanju njegove dejavnosti. Sanacijo nastale škode organizira PH Unija.

5. ZAVAROVANJE

 • Najemnik je dolžan poskrbeti za ustrezno varovanje vse svoje tehnične opreme, potrebne za izvedbo dogodka.

6. ODPOVEDNI ROKI

 • Zavedamo se, da je primeren prostor potrebno rezervirati veliko prej pred dogodkom, dejanska izvedba samega dogodka pa je pogosto odvisna od končnega števila prijavljenih udeležencev. V primeru odpovedi najema zato ne zaračunamo nobenih stroškov, vseeno pa naročnike prosimo, da nam verjetnost odpovedi poskušajo sporočiti čim prej, da morebitni prosti termin lahko oddamo drugemu povpraševalcu.

7. PLAČILNI POGOJI

 • Najemodajalec po zaključku najema izda račun s plačilnim rokom 8 dni. V primeru zamude plačila si najemodajalec pridržuje pravico, da najemniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

8. REKLAMACIJE

 • Reklamacije, predloge, pobude sprejemamo kadarkoli, bomo pa zelo veseli, če nam jih sporočite takoj na mestu.